ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ κ.α. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Καταχώρηση 2018/12/20

Σε αναμονή ωρών οι πληρωμές των παραγωγών για το έτος 2018 των άμεσων ενισχύσεων.