ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ

Καταχώρηση 2018/06/01

Σας ενημερώνουμε ότι η εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ (ενιαία αίτηση ενίσχυσης) ορίζεται εως 15/06/2018. Υπέβαλλε έγκαιρα την δήλωση σου!